Aktualności

Wyniki rekrutacji czerwcowej

W procesie badania przydatności kandydaci są badani przez komisję rekrutacyjną zgodnie z następującymi kryteriami:

 • postawa i cechy motoryczne kandydata – typ budowy i proporcje ciała
 • dyspozycje kończyn dolnych – budowa i elastyczność stopy, wykręcenie nóg (en dehors), ruchomość nóg w stawach biodrowych
 • elastyczność kręgosłupa
 • skoczność
 • koordynacja muzyczno-ruchowa w oparciu o proste kombinacje ruchów tanecznych (marsz, podskoki, krok polki, walca) w połączeniu z ruchem ramion
 • dyspozycje rytmiczno-słuchowe – odtworzenie wysłuchanego rytmu, powtórzenie melodii o dłuższym przebiegu.

Kryteria wymienione w pkt. 10 oceniane są w następującej skali:

  1. dyspozycje kończyn dolnych : 0 – 6 pkt
  2. elastyczność kręgosłupa: – 0 – 6 pkt
  3. skoczność: 0 – 6 pkt
  4. koordynacja muzyczno – ruchowa: 0 – 6 pkt
  5. postawa i cechy motoryczne kandydata: 0 – 6 pkt
   • dyspozycje rytmiczno – słuchowe:
   • odtworzenie wysłuchanego rytmu: 0 – 4 pkt.
   • powtórzenie melodii : 0 – 2 pkt.

 

Wyniki czerwcowej rekrutacji:

Liwia Sz. 34,5 pkt

Emilia Sz. 45,5 pkt

Maja D.M 36 pkt

Anna K. 30,5 pkt

Emilia K. 33 pkt